söndag 30 augusti 2015

Att tolerera

I media används det nu mycket begreppet tolerans, i samband med flyktingsituationen. Hur samhället och dess population skall eller inte skall tolerera de som anländer? Det knepiga med detta begrepp är att det används även av de som är positivt inställda mot flyktingarna. Men själva begreppet tolerans har ju en negativ prägel - något man gör för man måst mot sin vilja. Att tolerera en annan människa är nog verkligen inte något positivt. Varför talas det inte om att acceptera? Acceptans innebär ju inte att man givetvis är av samma åsikt eller har samma religion eller ideologi men att man accepterar den andras sätt att tänka/leva osv. Att tolerera en annan människa är nog att sätta sig själv i en överlägsen position. Att acceptera flyktingarna in i vårt samhälle vore på sin plats istället för att tolerera "dem" på sidan om. Hur sku det vara med nästa steg - att till och med välkomna dem?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar