söndag 16 augusti 2015

Mademoiselle Ava - en glimt av hennes 3 veckor gamla liv

1 dag
2 dagar

3 dagar
Ava 1 vecka & Umi 1 år 4 mån
1 vecka
1 vecka
11 dagar
2 veckor
3 veckor

2 kommentarer: